Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) hiện đã chấp thuận việc xét hồ sơ xin Giấy phép Lao động (Work Permit) thông qua hình thức online theo Chương trình thí điểm định cư các tỉnh khu vực Đại Tây Dương (AIP) bắt đầu từ ngày 17/08. Hồ sơ giấy sẽ được chấp nhận cho đến hết ngày 01/09/2020.

Chương trình AIP mang đến lộ trình lấy Thường trú nhân cho những người nước ngoài có job offer tại 1 trong 4 tỉnh bang thuộc khu vực Đại Tây Dương của Canada là: Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, New Brunswick, hoặc Nova Scotia. Trước khi nộp hồ sơ xin thường trú nhân, các ứng viên cần phải có giấy phép lao động để được làm việc hợp pháp tại Canada.

Để nhận được giấy phép Lao động, các ứng viên sẽ cần phải có:

  • Job offer hợp lệ từ chủ lao động ở tỉnh bang thuộc khu vực Đại Tây Dương;
  • Thư giới thiệu từ tỉnh bang; và
  • Cam kết nộp hồ sơ xin cấp Thường trú nhân trong vòng 90 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ xin cấp work permit tạm thời.

Khi tất cả những yêu cầu này đều được đáp ứng, các ứng viên có thể đủ điều kiện để được cấp work permit có thời hạn 01 năm để làm việc cho một chủ lao động nhất định. Vợ chồng của người được cấp Work Permit có thể đủ điều kiện để nộp hồ sơ xin Open Work Permit. Chủ lao động tại các tỉnh thuộc khu vực Đại Tây Dương Canada không cần phải thực hiện Thẩm định Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA) thông qua chương trình này.

Khi ứng viên đã đồng ý nhận job offer này, chủ lao động cần phải kết nối ứng viên với tổ chức cung cấp dịch vụ định cư được chỉ định để thực hiện những đánh giá cần thiết và triển khai kế hoạch định cư – Settlement Plan. Các chủ lao động cũng phải hỗ trợ cho sự hội nhập lâu dài của những người mới đến, để họ có thể ổn định cuộc sống dài hạn ở ngôi nhà mới của mình.

Ứng viên phải nộp hồ sơ xin Work Permit online để được làm việc . Họ không thể nộp hồ sơ xin tại hải quan. Sau khi nộp hồ sơ xin Work Permit tạm thời, Ứng viên phải nộp hồ sơ xin xét PR trong vòng 90 ngày.

AIP mang đến 2 chương trình cho người lao động nước ngoài và một chương trình cho sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp đó là: Atlantic High-Skilled Program, Atlantic Intermediate-Skilled Program, và Atlantic International Graduate Program.

Người lao động có tay nghề cần có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trước đó trong ngành nghề có liên quan đến công việc trong job offer của chủ lao động ở các tỉnh Đại Tây Dương Canada. Sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp không cần phải đáp ứng các điều kiện tương tự, nhưng công việc trong job offer phải là công việc làm việc full-time, có thời hạn ít nhất 01 năm, và được phân loại thuộc nhóm ngành nghề NOC level 0, A, B hoặc C.

Các ứng viên cần phải có điểm ngôn ngữ CLB tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tối thiểu là 4 cho tất cả các kỹ năng, và kết quả của bài kiểm tra không được có thời hạn quá hai năm. Canada chấp nhận bản sao kết quả bài kiểm tra ngôn ngữ đối với chương trình này.

Chương trình AIP sẽ có thời hạn cho đến hết ngày 31/12/2021. Canada đã khởi xướng CT thí điểm này vào năm 2017 với mục tiêu tiếp nhận hơn 7,000 người nhập cư cùng với gia đình của họ trong thời gian chạy chương trình thí điểm. Chương trình AIP đã thành công khi thu hút người nhập cư đến các khu vực ít dân, Bộ trưởng Bộ Di trú Canada – ông Marco Mendicino cho biết ông dự định đưa chương trình thí điểm này trở thành một chương trình nhập cư dài hạn trong Thư ủy nhiệm của mình.    

(theo cicnews.com)