CẬP NHẬT CHO CHỦ LAO ĐỘNG TẠI NEW BRUNSWICK

Khi Chương trình Thí điểm Nhập cư các tỉnh Khu vực Đại Tây Dương (AIPP) kết thúc, xin lưu ý rằng Tổ tiếp nhận hồ sơ Định cư của Chương trình Opportunities New Brunswick sẽ chấp nhận đơn xin Employer Designation Application dành cho Chủ Lao động thông qua chương trình AIPP cho đến ngày 22/10/2021 và hồ sơ xin cấp Thư đề cử từ Tỉnh bang của các Ứng viên đến hết ngày 21/11/2021.

Cũng xin lưu ý rằng nếu quý vị là chủ lao động hiện đã được chỉ định thông qua chương trình AIPP, Thư chỉ định cho công ty của quý vị sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2021.

Chúng tôi rất vui vì Chương trình Nhập cư các tỉnh Khu vực Đại Tây Dương được trở thành chương trình chính thức vào đầu năm 2022 và sẽ chia sẻ thông tin về chương trình cũng như quy trình cấp Thư chỉ định cho các chủ lao động ngay khi chương trình được ra mắt.

Nếu quý vị là chủ lao động có nhu cầu về người lao động, vui lòng liên hệ văn phòng WorkingNB tại địa phương để tìm hiểu thêm về những lựa chọn thích hợp cho công ty của quý vị.

CẬP NHẬT CHO
CÁC ỨNG VIÊN AIPP

Khi chương trình AIPP kết thúc vào ngày 31/12/2021, vui lòng lưu ý rằng các Ứng viên đã được đề cử phải nộp hồ sơ xin cấp Thường trú nhân (PR) hoàn chỉnh cho Bộ Di trú Canada (IRCC) trước ngày 05/03/2022.

Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị các Ứng viên đã được đề cử nộp hồ sơ PR của họ đến IRCC càng sớm càng tốt.