Bài thi quốc tịch Úc sẽ được cập nhật lần đầu tiên trong hơn một thập niên, tập trung vào các giá trị của nước Úc.

Thông báo về những thay đổi này hôm thứ Năm, Quyền Bộ trưởng Bộ Di trú Úc – ông Alan Tudge cho biết: “Các giá trị Úc rất quan trọng. Chúng giúp định hình sự phát triển của một quốc gia và chúng là lý do vì sao rất nhiều người muốn trở thành công dân Úc.

Những câu hỏi mới sẽ được đưa vào bài thi quốc tịch Úc từ ngày 15/11, “yêu cầu các công dân tương lai hiểu và cam kết với các giá trị của chúng ta, như tự do ngôn luận, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng về cơ hội, tầm quan trọng của dân chủ và pháp quyền,” ông Tudge nói.

“Chúng tôi đang yêu cầu những người nộp đơn xin nhập quốc tịch hiểu sâu hơn các giá trị của chúng ta, trước khi họ đọc lời tuyên thệ đối với quốc gia của chúng ta.”

Bài thi quốc tịch mới sẽ bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, trong đó có 5 câu hỏi mới về các giá trị Úc. Ứng viên sẽ phải trả lời chính xác 5 câu hỏi này, và ít nhất 75% tổng số câu hỏi để vượt qua bài thi.

Sẽ không có bất kỳ thay đổi nào về trình độ tiếng Anh hoặc thời gian cư trú để có được quốc tịch.

MỘT SỐ CÂU HỎI VÍ DỤ VỀ GIÁ TRỊ CỦA NƯỚC ÚC:

  • Vì sao tất cả công dân Úc phải bỏ phiếu để bầu nghị viện tiểu bang và liên bang?
  • Người dân ở Úc có nên nỗ lực học tiếng Anh không?
  • Tại Úc, bạn có thể kích động bạo lực đối với một người hoặc một nhóm người nếu bạn bị xúc phạm không?
  • Mọi người có nên khoan dung đối với những người có quan điểm khác mình không?
  • Tại Úc, mọi người có được tự do lựa chọn người mà họ sẽ kết hôn hay không kết hôn không?
  • Tại Úc, người chồng có thể bạo hành vợ nếu cô ấy không vâng lời hoặc không tôn trọng anh ấy không?
  • Bạn có đồng ý rằng nam giới và nữ giới cần được bình đẳng về cơ hội khi theo đuổi các mục tiêu và lợi ích của họ không?
  • Ở Úc có nên tôn trọng quyền tự do ngôn luận và tự do biểu đạt của mọi người không?

Lưu ý: Đây chỉ là những câu hỏi minh hoạ và không giống hoàn toàn so với những câu hỏi trong bài thi.

Hơn 5 triệu người đã trở thành công dân Úc kể từ năm 1949. Trong vòng 5 năm qua, hơn 686,000 người đã được nhập quốc tịch Úc.

Tính đến ngày 31/8, Bộ Nội vụ có hơn 159,846 hồ sơ xin quốc tịch còn tồn đọng, 90% trong số này phải mất đến 28 tháng để giải quyết.

Bộ Nội vụ Úc cho biết các hồ sơ xin nhập tịch vẫn tiếp tục được xử lý trong suốt đại dịch COVID-19.

Các buổi phỏng vấn và thi quốc tịch vốn bị hoãn trong vài tháng qua, đã bắt đầu lại tại tất cả địa điểm ngoại trừ Melbourne.

Bộ Nội vụ cho biết các buổi lễ tuyên thệ trực tuyến sẽ tiếp tục đến năm 2021, trong trường hợp các buổi lễ trực tiếp không đáp ứng các yêu cầu từ COVIDSafe.

(theo sbs.com.au)