BECOME A GLOBAL CITIZEN WITH US

SKILLED VISAS

BUSINESS VISAS

FAQ

SKILLED VISAS

Có 2 giai đoạn cho Ứng viên thực hiện nộp Visa loại này. Những Ứng viên có mong muốn đăng ký hồ sơ Skilled Visa thì phải có Thư mời đăng ký của Sở di trú Úc (DIBP). Để có thư mời này thì Bạn phải nộp Thư ngỏ bày tỏ sự quan tâm của cá nhân (EOI).

GIAI ĐOẠN 1

THƯ NGỎ

Khi Bạn nhận được sự đánh giá kỹ năng tích cực của Cơ quan có thẩm quyền. Bạn sẽ nhận được kết quả và điểm số mà DIBP đã đánh giá dựa trên hồ sơ của Bạn và các Ứng viên khác trong Chương trình (các kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn cũng là một phần trong Bảng đánh giá tại thời điểm bạn nộp hồ sơ). Khi EOI của bạn được chấp thuận thì Bạn sẽ được mời để đăng ký hồ sơ Visa

DIBP sẽ xủ lý hồ sơ EOI trong 2 năm kể từ ngày nộp. Trong suốt khoảng thời gian này, Hồ sơ EOI của Bạn có thể được cập nhật khi có sự thay đổi đánh giá  kỹ năng, trình độ chuyên môn,… Trong thời gian này vị trí xếp hạng của Bạn có thể thay đổi dựa trên tình trạng của cá nhân hoặc Úc có nhu cầu về kỹ năng khác, Bạn có thể được cấp Thư mời đăng ký ngay tại thời điểm này.

GIAI ĐOẠN 2

ĐĂNG KÝ VISA THƯỜNG TRÚ

Khi DIBP cấp Thư mời đăng  ký, Bạn sẽ bắt đầu chuẩn bị các hồ sơ visa, bao gồm các giấy tờ bổ sung cho các thông tin Bạn đã cung cấp tại hồ sơ EOI như đánh giá kỹ năng kinh nghiệm làm việc, ngôn ngữ và các tài liệu khác theo yêu cầu.

Khi hồ sơ Visa của Bạn được chấp thuận thì thì Bạn sẽ được cấp Visa thường trú và có thể đến Úc hoặc các quốc gia khác dưới diện visa này

BUSINESS VISAS

Những Ứng viên có mong muốn đăng ký hồ sơ Business Visas phải trải qua 3 giai đoạn. Ứng viên phải nộp Thư ngỏ bày tỏ sự quan tâm của cá nhân (EOI) để được cấp Thư mời đăng ký của Sở di trú Úc (DIBP)

GIAI ĐOẠN 1

THƯ NGỎ

Bạn phải nộp Thư ngỏ bày tỏ sự quan tâm của cá nhân (EOI) chứng minh đủ điều kiện được cấp Thư mời đăng ký cho hồ sơ Business Visa. Bạn sẽ phải cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc chứng minh các thông tin đã nộp tại Hồ sơ EOI là đúng tại thời điểm bạn được cấp Thư mời đăng ký Visa.

DIBP sẽ xủ lý hồ sơ EOI trong 2 năm kể từ ngày nộp. Trong suốt khoảng thời gian này, Hồ sơ EOI của Bạn có thể được cập nhật khi có sự thay đổi đánh giá  kỹ năng, trình độ chuyên môn,… Trong thời gian này vị trí xếp hạng của Bạn có thể thay đổi dựa trên tình trạng của cá nhân hoặc Úc có nhu cầu về kỹ năng khác, Bạn có thể được cấp Thư mời đăng ký ngay tại thời điểm này.

GIAI ĐOẠN 2

ĐỀ CỬ TỈNH BANG / VÙNG LÃNH THỔ

Khi đã hoàn thành việc nộp Hồ sơ EOI, Tỉnh Bang / Vùng Lãnh thổ mà bạn lựa chọn sẽ xem xét để quyết định Bạn có đủ các tiêu chuẩn để nhận Đề cử của Tỉnh Bang.

Trong hầu hết các trường hợp Bạn sẽ cung cấp những bằng chức liên quan cho thấy Bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Tỉnh Bang hoặc Vùng Lãnh thổ. Mỗi Tỉnh Bang/Vùng lãnh thổ   

GIAI ĐOẠN 3

ĐĂNG KÝ VISA THƯỜNG TRÚ

Khi DIBP cấp Thư mời đăng  ký, Bạn sẽ bắt đầu chuẩn bị các hồ sơ visa, bao gồm các giấy tờ bổ sung cho các thông tin Bạn đã cung cấp tại hồ sơ EOI như đánh giá kỹ năng kinh nghiệm làm việc, ngôn ngữ và các tài liệu khác theo yêu cầu.

Khi hồ sơ Visa của Bạn được chấp thuận thì thì Bạn sẽ được cấp Visa thường trú và có thể đến Úc hoặc các quốc gia khác dưới diện Visa này

ABOUT AUSTRALIA COUNTRY

Nổi tiếng về vẻ đẹp tự nhiên với những bãi biển dài bất tận và những con người thân thiện yêu thích thể thao, Australia chắc chắn không thể tự nhiên được biết đến như một “Đất nước may mắn”.

Australia là một Quốc gia phát triển và nằm trong số các Quốc gia thịnh vượng nhất trên Thế giới. Australia có nền Kinh tế lớn thứ 12 trên Thế giới. Đây là một đất nước đầy sự trẻ trung, sôi nổi và nhiêt huyết, Australia thường xuyên nằm trong Top 5 đất nước lý tưởng cho việc định cư.

australia
OPERA SYDNEY

VỊ TRÍ
Bao quanh bởi Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương

THỦ ĐÔ
Canberra

MÚI GIỜ
UTC+8 đến UTC+10.5; mùa hè UTC+9 đến UTC+11.5

DIỆN TÍCH
7.692.024km2

NGÔN NGỮ
Tiếng Anh

TÔN GIÁO
Công giáo La Mã (25,3%); Anh giáo (17,1%); Cơ đốc giáo khác ( 18,7%); Phật giáo (2,7%); Hồi giáo ( 2,2%); Ấn độ giáo: (1,3%); Do thái giáo (0,5%); Khác (0,8%); không tôn giáo (22,3%); N/A: (9,4%).

CHÍNH PHỦ
Quân chủ lập hiến

ĐƠN VỊ TIỀN TỆ
Đô la Úc (AUD)

21.507.717

Dân số

47.608 USD

Bình quân thu nhập đầu người (GDP)

152

Tự do Visa đi lại