Cả 2 đợt cấp thư mời nộp hồ sơ mới đây của Alberta đều chỉ yêu cầu các ứng viên Express Entry có điểm CRS là 300.

Alberta gần đây đã tổ chức 02 đợt cấp thư mời nộp hồ sơ dành cho các ứng viên Express Entry. Chương trình Đề cử Tỉnh bang Alberta (AINP) tổ chức một đợt vào ngày 14/09 -385 ứng viên được cấp thư mời nộp hồ sơ xin Đề cử Tỉnh bang.

Các ứng viên được mời cần có ít nhất 300 điểm ở hệ thống Express Entry để đủ điều kiện nhận được thư mời.

Theo đó, vào ngày 21/09, AINP đã mời 450 ứng viên Express Entry với số điểm tối thiểu là 300.

Alberta hiện đã mời 5,342 ứng viên Express Entry nộp hồ sơ xin đề cử tỉnh bang kể từ khi tiếp tục các đợt cấp thư mời từ tháng 1 năm 2021. Tỉnh bang đã tạm thời bị gián đoạn vào những tháng cuối năm 2020. Alberta được phép cấp 6,250 thư đề cử trong năm 2021.

Diện Alberta Express Entry hoạt động như thế nào?

Diện Alberta Express Entry là một Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) nâng cao. Nó cho phép Tỉnh bang tìm kiếm nhóm ứng viên trong hệ thống Express Entry của chính phủ liên bang để tìm hồ sơ của những người có thể đủ điều kiện để nhận Đề cử Tỉnh bang.

Express Entry là một hệ thống quản lý hồ sơ dành cho 03 chương trình Tay nghề Cao Liên bang (Federal High Skilled):  Canadian Experience Class, Federal Skilled Worker Program, và Federal Skilled Trades Program.

Nếu bạn đủ điều kiện cho chương trình Định cư Liên bang Express Entry, bạn sẽ nhận được số điểm dựa trên Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS). Bạn sẽ nhận được số điểm dựa trên độ tuổi, trình độ giáo dục, kinh nghiệm làm việc, khả năng ngôn ngữ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, và các yếu tố khác.

Cơ quan quản lý nhập cư Canada, Bộ Di trú Canada (IRCC) thường tổ chức các đợt cấp thư mời Express Entry, mời các ứng viên có số điểm cao nhất nộp hồ sơ xin Thường trú nhân. Có thể nhập cư thông qua hệ thống Express Entry mà không cần Đề cử Tỉnh bang, tuy nhiên, những người có điểm CRS thấp hơn có thể lựa chọn PNP. Những người được Đề cử Tỉnh bang sẽ được hệ thống tự động được cộng thêm 600 điểm vào tổng điểm của họ. Nếu các ứng viên có điểm số thấp nhất trong đợt cấp thư mời nộp hồ sơ mới của Alberta nhận được thư đề cử, điểm CRS mới của họ sẽ là 901, nhiều hơn số điểm cần thiết để được mời trong đợt cấp thư mời Express Entry tiếp theo.

Điều kiện đối với diện Alberta Express Entry

Để đủ điều kiện nhận Đề cử Tỉnh bang thông qua chương trình Alberta Express Entry, bạn cần có kinh nghiệm làm việc trong một ngành nghề đủ điều kiện. AINP không cung cấp thông tin về danh sách các ngành nghề đủ điều kiện, thay vào đó, Tỉnh bang cung cấp danh sách các ngành nghề không đủ điều kiện cho diện này.

Nhiều người nộp hồ sơ theo diện này làm việc ở vị trí nhân viên giám sát dịch vụ ăn uống, tài xế xe vận tải và đầu bếp trong số những người khác.

Hồ sơ Express Entry của bạn phải cho thấy rằng bạn muốn chuyển đến sinh sống ở Alberta. Các yếu tố nhất định làm tăng khả năng nhận được thư đề cử, chẳng hạn như có kinh nghiệm làm việc hoặc một thư mời làm việc (job offer) ở Alberta. Có quá trình học tập tại Canada cũng giúp hồ sơ mạnh hơn. Ngoài ra, có cha mẹ, con cái hoặc anh, chị, em là thường trú nhân hoặc công dân ở Alberta sẽ là điểm cộng thêm cho hồ sơ của bạn.
(theo cicnews.com)