Kỳ thi hội nhập để đủ điều kiện nhận quốc tịch của Hà Lan

  Khi đã có thẻ cư trú Hà Lan, bạn phải tham gia kỳ thi hội nhập. Bạn phải có được chứng chỉ hội nhập để chứng minh việc bạn có đầy đủ điều kiện, tư cách trở thành công dân Hà Lan Kể từ ngày 1 tháng 1 năm …

Đọc thêmKỳ thi hội nhập để đủ điều kiện nhận quốc tịch của Hà Lan