FAQ (USA)

Chương trình EB5 là chương trình như thế nào? Chương trình EB5 (viết tắt từ Employment Base Fith) được thành lập từ năm 1990 để nhằm tăng các khoản đầu tư vào kinh tế Mỹ, hay được gọi là Di dân theo diện việc làm: chương trình định cư theo …

Đọc thêmFAQ (USA)